Välkommen
     

 

                               

                                   

 

 

 

 

Välkommen! Till oss på Skärfva förskola, här hittar du 30-35 glada barn, åtta engagerade pedagoger och en duktig kock. Fördelade över två integrerade avdelningar. Avdelningarna heter "Flisan" och "Skärvan och består av barn i åldrarna 1-5 år.

Vi arbetar målmedvetet för att ha en förskola fylld av trygga, harmoniska och glada barn. Barn som känner för andra, som kan ta ansvar och finna egna lösningar vid problem eller konflikter. Självsäkra barn som syns och hörs men också kan låta andra vara i centrum.

Inom Tant Grön, som också finns i Kättilsmåla och på Campus Blå port, har vi  miljö/natur och musik profil. Denna profil håller vi som bäst på att arbeta fram tillsammans med barnen, vi pratar om återvinning och kretslopp och har under våren anlagt drivbänkar som vi har odlat i under sommaren. Musiken kommer dagligen in i vår verksamhet under samlingar och andra aktiviteter.

Skärfva förskola startade i januari 2003 och vi flyttade in i våra nya lokaler i oktober samma år. Nu har vi hunnit att fira 1-års jubileum i våra lokaler och också arbetat oss fram till att vara en miljöcertifierad förskola, genom Håll Sverige rent. Därför vajar dagligen en "Grön flagg" i vår flagg stång på Skärfva förskola och det är vi stolta över.